S04D


DIMENSION (L x W x H)

240cm x 95cm x 71cm

ITEM CODE

S04D-N03

CBM

1.73