S15D


DIMENSION (L x W x H)

274.5cm x 96cm x 71cm

ITEM CODE

S15D-N10

CBM

2.19