S24D


DIMENSION (L x W x H)

246.5cm x 92cm x 76cm

ITEM CODE

S24D-N03

CBM

1.47