S30D


DIMENSION (L x W x H)

267cm x 89.5cm x 68cm

ITEM CODE

S30D-N11

CBM

1.85